A.D.P
سوابق فعالیت

شرکت پردازش داده البرز افتخار همکاری با شرکت های زیر را دارد:

عنوان پروژه: تحقیقات جامع بازار و قرعه کشی جایزه سال اجرا: ۱۳۸۶ نوع پروژه: اجرایی

عنوان پروژه: تحقیقات بازار و سمپلینگ چای سال اجرا: ۱۳۸۶ نوع پروژه: اجرایی

عنوان پروژه: محاسبه شاخص رضایت مشتری سال اجرا: ۱۳۸۳ نوع پروژه: اجرایی

عنوان پروژه: طرح هزینه – درآمد خانوار سال اجرا: ۱۳۸۲ نوع پروژه: تحقیقاتی – پژوهشی

عنوان پروژه: کنترل کیفیت خط تولید سال اجرا: ۱۳۸۲ نوع پروژه: اجرایی

عنوان پروژه: محاسبه شاخص رضایت مشتری سال اجرا: ۱۳۸۲ نوع پروژه: اجرایی