A.D.P
resume

بزرگترین اشتباهات در نوشتن رزومه و نحوه جلوگیری از آنها

این مقاله، ترجمه ای خلاصه از مقاله The Biggest Mistakes I See on Resumes, and How to Correct Them نوشته آقای باک سرپرست عملیات پرسنلی شرکت گوگل است. ۱- غلط های نگارشی: یک تحقیق جدید در سال ۲۰۱۳ نشان داد که ۵۸% از رزومه ها دارای اشتباهات نگارشی هستند. معمولاً دلیل آن این است که افراد در نوشتن رزومه بارها جملات خود را پس و پیش کرده و تغییر می دهند و این باعث می شود در بسیاری از مواقع ارکان جمله با یکدیگر هماهنگ نشده  و یا حتی بخش هایی از آن از بین برود. برای جلوگیری از این موضوع بهتر است رزومه خود را از پایین به بالا بخوانید تا بتوانید هر جمله را به تنهایی تحلیل کنید. ۲- تعداد...